Warsztaty zagraniczne

Uczesntnicy warsztatów krajowych jak i zagranicznych otrzymują certyfikat kompetencji