Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu … [nazwa podmiotu] z siedzibą pod adresem ….
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/polityka-cookies/

Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.


POLITYKA PRYWATNOŚĆI

Od dnia 25 maja 2018 r. każdego użytkownika strony http://kuznia-fotograficzna.pl
obowiązuje Polityka Prywatności, która znajduje się poniżej.
Fundacja Edukacja dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób wspierających
fundację, w zakresie prowadzonej przez nas działalności statutowej.
W celu zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych
osobowych, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności.
Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe oraz jakie prawa
przysługują Ci w związku z ich przetwarzaniem.
I.
KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ
SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
Fundacja Edukacja jest administratorem Twoich danych osobowych. Oznacza to, że
decydujemy jak i w jakich celach Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś, są
przetwarzane. Chcemy, abyś wiedział, że dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane
osobowe były bezpieczne. Nie udostępniamy odpłatnie nikomu powierzonych nam danych
osobowych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przez nas Twoich
danych osobowych, skontaktuj się z nami wykorzystując poniższe dane kontaktowe:
Fundacja Edukacja
Al. Wojska Polskiego 17/5
e-mail: biuro@kuznia-fotograficzna.pl,
58-420 Lubawka
Telefon: +48 668474869,
II.
TWOJE DANE SĄ GROMADZONE PRZEZ FUNDACJE EDUKACJE GDY:

Rejestrujesz się za pośrednictwem strony kuznia-fotograficzna.pl w celu otrzymywania
newslettera.

Zapisujesz się za pośrednictwem strony kuznia-fotograficzna.pl na wyprawę lub szkolenie
organizowane przez Fundację Edukację lub za tym samym pośrednictwem prosisz
o dostarczenie informacji na podstawie Twojego zapytania.

Uczestniczysz w realizowanym przez Fundację Edukację wydarzeniu.

Subskrybujesz newsletter Fundacji Edukacji

Przeglądasz stronę kuznia-fotograficzna.pl (ciasteczka oraz logi serwera).

Jesteś z nami w kontakcie e-mailowym
.
Pamiętaj, że Fundację Edukację gwarantuje poufność Twoich danych, nie udostępnia ich
podmiotom trzecim. W dowolnej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego
usunięcia swoich danych osobowych.
III.
JAKIE SĄ TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM
TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje
prawa przez zgłoszenie swojego żądania za pomocą wskazanych przez nas danych
kontaktowych.
1.
Prawo do cofnięcia zgody.
Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej nam udzieliłeś na przetwarzanie Twoich
danych osobowych, w każdym czasie. Cofnięcie Twojej zgody ma skutek od momentu jej
wycofania.
Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem
przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych
konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze wykonywanie przez nas naszych działań
na Twoją rzecz lub korzystanie z naszych funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy
świadczyć jedynie za Twoją zgodą. Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
2.
Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych.
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych
osobowych, jeżeli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w
związku z przesyłaniem Ci informacji o naszych nowych aktywnościach oraz inicjatywach,
w tym profilowania opartego na tej podstawie.
Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do
przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania
których wniosłeś sprzeciw. W przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu na
otrzymywanie informacji marketingowych, przestaniemy przesyłać Ci tego typu informacje.
Podstawa prawna: art. 21 RODO.
3.
Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”).
Masz prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych Twoich danych osobowych.
Pomimo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu
lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do
celów ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z
przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Dotyczy to w szczególności danych
osobowych obejmujących: imię, nazwisko oraz informacje o wyrażonych przez Ciebie
zgodach lub historii aktywności, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg
oraz roszczeń związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych w
związku z łączącym nas stosunkiem prawnym. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe
w tym celu przez okres 10 lat od zakończenia łączącego nas stosunku prawnego. Podstawą
prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz
uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podstawa prawna: art. 17 RODO.
4.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli
zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z
określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z
przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych
komunikatów, w tym marketingowych.
Podstawa prawna: art. 18 RODO.
5.
Prawo dostępu do danych osobowych.
Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli
ma to miejsce, masz prawo:
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych
osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie
przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach
przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu
nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o
profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych
poza Unię Europejską;
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych. Podstawa prawna: art. 15 RODO.
6.
Prawo do sprostowania danych osobowych.
Masz prawo do żądania od nas sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są niezgodne
ze stanem rzeczywistym oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).
Podstawa prawna: art. 16 RODO.
7.
Prawo do przenoszenia danych osobowych.
Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je
do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innej
organizacji pożytku publicznego.
Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio
takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
Podstawa prawna: art. 20 RODO.
8.
Prawo do wniesienia skargi.
Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych
osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.
Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane
Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
Podstawa prawna: art. 13 ust. 2 lit. d) RODO.
IV.
TWOJE DANE OSOBOWE POWIERZANE SĄ:

H88 spółka akcyjna, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań – w celu przechowywania
danych osobowych na serwerze.

FreshMail Sp. z o.o., al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków – służącego do przesyłania
newsletterów.

Programer Centrum Sp. z o. o. ul. Pocztowa 2, 95-054 Ksawerów – w celu korzystania z
programu, w ramach którego generowane są rachunki za organizowane przez Fundację
wydarzenia.

PZU S.A. Centrala ul. Aleja Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa-w celu ubezpieczenia
uczestników danego wydarzenia organizowanego przez Fundację Edukację.

Mail Chimp, The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA – w celu zapisu do newslettera
.
V.
JAKIE DANE PRZETWARZA FUNDACJĘ EDUKACJĘ I W JAKIM CELU:
Rejestracja profilu za pośrednictwem strony kuznia-fotograficzna.pl.
Rejestrując swój profil za pośrednictwem strony kuznia-fotograficzna.pl przekazujesz nam
swoje dane podczas wypełniania formularza, tj. imię i nazwisko, adres, tel, adres e-mail.
Dzięki temu jesteś w stanie w pełni korzystać z funkcjonalności serwisu kuzniafotograficzna.
pl.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest w tym przypadku Twoja zgoda.
Wystawienie rachunku.
Chcąc otrzymać rachunek za udział w organizowanym przez Stowarzyszenie wydarzeniu,
podajesz nam swoje dane osobowe, niezbędne do wystawienia rachunku: nazwę firmy,
adres oraz numer NIP.
Newsletter
Zapisując się do newslettera, przekazujesz nam swoje dane osobowe: Twój adres e-mail.
Dzięki temu, jesteśmy w stanie wysyłać Ci informacje o wydarzeniach organizowanych
przed Stowarzyszenie oraz zmianach, które wprowadzamy. Podstawą prawną przetwarzania
Twoich danych jest w tym przypadku Twoja zgoda zostaje zintegrowana ze Stroną. Kiedy
wtyczka jest włączona, sieć społecznościowa otrzymuje informację, że odwiedziłeś
konkretną stronę. Jeżeli jesteś zalogowany w jednej lub większej liczbie sieci
społecznościowych mogą one powiązać wizytę z Twoim kontem. Jeśli skorzystasz z
wtyczki, np. poprzez kliknięcie „Lubię to”, przeglądarka prześle odpowiednią informację
bezpośrednio na Facebooka i tam informacja ta zostanie zachowana. W celu uzyskania
szczegółowych informacji na temat celów i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych
oraz ich wykorzystywania przez sieci społecznościowe zapoznaj się z treścią polityki
prywatności danego portalu. Możesz w ten sposób również uzyskać informacje na temat
swoich praw oraz ustawień pozwalających na ochronę Twojej prywatności.
Strona zawiera również bezpośrednie linki do ww. serwisów społecznościowych. Nie
ponosimy odpowiedzialności za usługi świadczone przez te podmioty. Podmioty te nie mają
możliwości dopasowania adresu IP użytkownika do danych osobowych gromadzonych
przez Stronę. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat polityki prywatności na
wskazanych portalach zapraszamy na strony konkretnych usługodawców.
VII.
UDOSTĘPNIENIE DANYCH
1.
Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie
dozwolonych.
2.
Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej
osoby.
3.
Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis
upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym
z żądania.
VIII.
ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich
zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich
informacji na Stronie, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne
powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.
IX.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Fundację Edukację zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w
Polityce Prywatności. Zmiany te wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na kuzniafotograficzna.
pl. W razie dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności, należy
skontaktować się ze Fundacją, pisząc na adres:
Fundację Edukację
AL. Wojska Polskiego 17/5
58-420 Lubawka
lub
wysyłając wiadomość
na adres e-mail: biuro@kuznia-fotograficzna.pl